Thursday, June 18, 2015

Things to do

आईला सांगा, ‘आमची श्रद्धा वाढव, विश्वास वाढव, सबूरी वाढव.’ तिच्याकडे  अधिक श्रद्धा मागा, अधिक विश्वास मागा, अधिक सबूरी मागा. जे कमी पडतंय ते ती वाढवायला बसलीय. 
जेवढं जमतं त्याप्रकारे करत रहा, पण काही तरी करा. खंड पडला तरी काहीही बिघडत नाही.                    
-- परमपूज्य सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापूं

Adhik mas pravchan ...Bapuni MOTHI AAI chandikechya Tasbiri samor ubhe rahun bolayala sagnitale..... ''Me kadhich Marnar Nahi . Maza Donhikade Janmach Ahe





No comments:

Post a Comment